Zidaki za zidanje

13 Sep

posted by

Categories: Gradnja

Tags: , ,

Comments: 47

Pripravljalna dela

Pred začetkom del  je treba geodetsko posneti teren in v prisotnosti nadzornega inženirja določiti relativno višinsko kvoto ± 0,00. Ob tem tudi zakoličimo objekt in preverimo trase obstoječih instalacijskih vodov na gradbišču. Po površinski ureditvi in izkopu se pristopi k označevanju temeljev bodočega objekta z zakoličbo.

Začetek gradnje

Planiranje dna širokega izkopa in izkopa za temelje se izvaja z natančnostjo ± 3 cm. Dno izkopa oziroma temeljev se mora nahajati na nosilnih tleh ne glede na projektirano globino temeljev. Zunanji zidovi objekta se označijo z vrvjo, nato pa se začne izkop pasovnih temeljev s strojem. Širina izkopa za posamezne temelje zidov se izvede po projektu, dno izkopa pa je potrebno višinsko ročno določiti tako, da na dnu izkopa ni raztresene zemlje. (more…)

Srce gradnje so temelji

26 Jun

posted by

Categories: Gradnja, Temelji, Zemeljska dela

Comments: 142

Neizogibni pri vsaki gradnji so temelji, ki nosijo veliko odgovornost v zvezi s celotno stavbo. Veliko temelji na tem, kako dobro je zgrajen temelj saj ta podpira težo celotne hiše. Običajno so narejeni iz betona ali slonijo na kakšnih velikih skalah.

Globina temeljev se spreminja glede na velikost zgradbe. Male in srednje hiše so zgrajene na plitvih temeljih, kjer so v igri veliki gradbeni objekti pa so zahteve po globljem temeljenju. Nedvomno je gradnja temeljev vaše/naše hiše ena od najpomembnejših nalog, ki se izvaja pri gradnji hiše.

temelji-za-hiso-01

Temelji za našo hišo

 

S temeljem povečamo lepoto stavbe in njeno varnost, vendar če jih gradimo (more…)

Nakup gradbenega stroja

22 Apr

posted by

Categories: Gradnja, Zemeljska dela

Tags: , , ,

Comments: 0

Bager oziroma gradbeni stroj za izkopavanje vam lahko prihrani ogromno časa in denarja, vendar šele po začetni naložbi, ki pa v večini primerov ni nizka. Izkopavanja dreves, kanalizacijskih jarkov ali odstranjevanje odvečne zemlje lahko naredimo veliko bolj učinkovito z bagri kot bi to poskušali storiti ročno.

Vendar je nakup stroja za marsikoga prevelik finančni zalogaj, ker se za enodružinsko hišo in nekaj parcele okoli hiše je veliko bolje odločiti za najem ali delo prepustimo strokovnjakom. (more…)

Z bagerjem v zemljo

22 Dec

posted by

Categories: Gradnja, Zemeljska dela

Tags: , , , ,

Comments: 0

 

Bager. Sedeti za krmilov oziroma ročicami upravljalnika je velik dogodek za vsakega otroka. In ravno tako se sam počutim, ko se vsedem in ko pričnem upravljati z ročicami. Otroška radovednost, želja in iskre v očeh so vedno bile del mene. Danes z nekaj več odgovornosti sedim za krmilom in upravljam kar upravljati sem si želel kot otrok.

Večji del sedeti v bagerju je velika odgovornost, namreč paziti je potrebno na veliko dejavnikov, ki lahko nek lep dopoldan spreobrnejo v mučno čakanje kdaj bodo zaprli glavni vod vode ali kdaj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo (more…)

Postavitev temeljev v zadnjem trenutku

Za pridobitev gradbenega dovoljena, potrebujete projektno dokumentacijo (PGD), z vsemi načrti gradbenih konstrukcij. Projekt vsebuje tudi tloris ter statični izračun temeljev. Temelje moramo izdelati po načrtu in ne smemo odstopati niti za trenutek. Od načrta smemo odstopati le, če nam to potrdi ustrezen strokovnjak, ki ima gradbeni nadzor, gradbeni inšpektor. V vsakem primeru mora dokončno presojo dati gradbeni projektant (statik, geomemanik), ki ponovni izračun naredi na podlagi geomehanske raziskave tal ter prečnega in vzdolžnega profila terena. Če je ves postopek potreben, je to razvidno iz lokacijske dokumentacije, v kateri so razvidni profil terena, lokacija objekta in geomehansko poročilo. (more…)